Praha H2020

Praha H2020
7. septembra 2016 MŠVVaŠ SR

07. 09. 2016 | V Prahe sa počas dní 4.-5.10.2016 uskutoční v rámci projektu COSMOS2020 medzinárodný info deň k plánovaným výzvám Horizont 2020 v oblasti SPACE pre rok 2017. Viac na http://bit.ly/2cFo2jL