Rýchle správy

Rýchle správy

 • Úrad OSN pre vesmírne záležitosti – UNOOSA spolu s Ekonomickou komisiou OSN pre Afriku (ECA) pripravujú virtuálnu konferenciu v oblasti vesmírneho práva a politík s názvom – Emerging Issues in Space Law and Policy – Perspectives for African Nations. Virtuálna konferencia sa uskutoční od 8.-10. decembra 2020 cez MS Teams.

   

  V prípade záujmu o účasť na virtuálnej konferencii je potrebné sa zaregistrovať do 3. decembra 2020 na:

 • Copernicus masters – úspešná slovenská firma INSAR.sk s.r.o.

  Viac info na:

 • V dňoch 10-11. septembra 2020 agentúra SARIO zorganizovala úspešné online podujatie zamerané na vesmírny a letecký sektor, na ktorom vystúpili predstavitelia významných inštitúcií a spoločností, ako aj svetové mená z daných sektorov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov, čo preukazuje rastúci záujem slovenských spoločností o tento sektor. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Súťaž MyGalileoSolution

  Európska agentúra pre Globálny satelitný polohový systém (GSA) zahájila súťaž MyGalileoSolution pre európskych inovátorov a podnikateľov, ktorí prídu s nápadmi na využitie navigačného systému Galileo v lokalizačných službách, ako sú napríklad aplikácie pre inteligentné telefóny, prenosnú elektroniku, aplikácie pre správu majetku, trasovanie či robotiku.

  #MyGalileoSolution je zatiaľ najväčšou súťažou organizovanou GSA a ponúkne ceny vo výške až 1,5 milióna EUR.

  Termín pre odovzdanie prihlášok do prvého kola je 30. septembra 2020. Kandidáti postupujúci do druhého kola budú vyhlásení 31. októbra 2020. Prihlášky do druhého kola sa podávajú do 30. novembra 2020.

  Všetky ďalšie informácie, novinky aj podrobnosti nájdete na stránke Európskej komisie a na stránke GSA.

 • ESA organizuje dňa 16.06.2020 od 14:00-16:00 online podujatie „BUSINESS IN SPACE GROWTH NETWORK INFO DAY“ zamerané na prezentáciu možností budúcich spoluprác v rámci pilotovaných letov a robotického prieskumu ESA. Záujemcovia o účasť na podujatí nájdu viac informácií na tomto odkaze.

   

 • Bienálna správa SNK COSPAR za roky 2018-2019 je uverejnená na stránke

   

 • Agentúra SARIO úspešne pokračuje v podpore rozvoja slovenského vesmírneho sektora svojimi aktivitami, ktoré získavajú medzinárodnú pozornosť a ktorými preniká do európskych štruktúr. Agentúra SARIO  sa stala členom Slovak Aerospace Cluster, ktorý bol úspešne prijatý za člena SME4SPACE, európskej asociácie malých a stredných podnikov pôsobiacich vo vesmírnej oblasti so sídlom v Bruseli.

  Viac informácií nájdete na tomto linku.

 • V súvislosti s pandémiou koronavírusu vesmírne programy EÚ vyvinuli sériu iniciatív (napr. „Galileo for Green Lane app“) na zmiernenie dopadov súčasnej krízy a na poskytnutie podpory verejným orgánom členských štátov EÚ a ich občanom.

  Vesmírne technológie a aplikácie tak poskytujú efektívne riešenia aktuálnych výziev aj v súčasnej situácii.
  Prehľad týchto iniciatív je k dispozícii na: 

 • Európska vesmírna agentúra ESA v spolupráci s Ministerstvom inovácií Talianskej republiky a s podporou Talianskej vesmírnej agentúry (ASI) a ďalších krajín vyhlásila výzvu na financovanie aktivít ako reakciu na prepuknutie ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom: „Space in response to COVID-19 outbreak“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na:

 • Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Maltskou radou pre vedu a techniku (MCST) a Maltskou univerzitou organizujú v dňoch 27. až 30. apríla 2020 kurz pozorovania Zeme na Malte.

  Bezplatný kurz je určený výskumníkom, študentom, doktorandom a mladým odborníkom z Malty, Bulharska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy a Slovenska, ktorí sa technológii EO venujú vo svojej práci či výskume a radi by zlepšili svoje vedomosti v oblasti diaľkového pozorovania Zeme.

  Uzávierka registrácie je 15. marca 2020.

  Kurz pozorovania Zeme bol z dôvodu rozšírenia koronavírusu presunutý na zatiaľ bližšie neurčený termín.

  Prihlásiť sa na kurz je na nasledujúcom odkaze: