Rýchle správy

Rýchle správy

 • UNIDIR – Inštitút OSN pre výskum v oblasti odzbrojenia organizuje v dňoch 27.-28.09.2021 konferenciu zameranú na bezpečnostné otázky vo vesmíre „2021 Outer Space Security Conference“ (OS21). Pre záujemcov je viac informácií dostupných na stránke podujatia na tomto odkaze a možnosť registrácie na virtuálnu účasť je na tomto odkaze.

 • Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) a Európska vesmírna agentúra (ESA) otvárajú 2. kolo výzvy pre zasielanie žiadostí do aplikácií hypergravitačných experimentov v rámci programu HyperGES, ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy „Prístup do vesmíru pre všetkých“. Je to príležitosť uskutočniť hypergravitačné experimenty v zariadení centrifúgy s veľkým priemerom (LDC) v Európskom centre pre vesmírny výskum a technológie ESA (ESTEC) v holandskom Noordwijiku. Tímy študentov z celého sveta s podporou vedcov a výskumných pracovníkov môžu predložiť svoje žiadosti do 28. februára 2022. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podporilo projekt GRBAlpha.

  Do dobrých projektov sa oplatí investovať. Viac informácií nájdete na:

 • PARTNER SEARCH TOOL – “Earth Observations for citizens and the planet” – Horizon Europe calls linked to evolution of the Copernicus programme – viac informácií na:

 • UNOOSA a JAXA otvárajú už 7. kolo programu KiboCUBE. Prihlášky sa prijímajú od 15. júla do 31. decembra 2021. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze: 

 • Záujemcovia o účasť vo výzvach zverejnených Európskou komisiou v rámci Európskeho obranného fondu v oblasti SPACE môžu nájsť viac informácií na tomto odkaze, informácie o EDIDP na tomto odkaze a viac informácií o možnostiach financovania výziev a tendrov Európskeho obranného fondu tu.

 • Záujemcovia o stručné závery a videozáznam z konferencie V4 o pozorovaní Zeme „Earth Observations for citizens and the planet – V4 perspective on R&I contributions to the Copernicus programme”  zo dňa 29. júna 2021 môžu nájsť informácie tu, videozáznam z konferencie tu a prezentácie z podujatia na tomto odkaze.

 • Spoločné online podujatie krajín V4 – Výročná konferencia V4, organizované styčnými kanceláriami krajín V4 pre výskum a vývoj s názvom „Earth Observations for citizens and the planet – V4 perspective on R&I contributions to the Copernicus programme” sa uskutoční 29. júna 2021 od 13:30. Odkaz na stránku podujatia. Link na registráciu:

   

   

 • Ministerstvo školstva hľadá najväčších nadšencov vesmíru z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov a učiteľov, ktorí sa  môžu zúčastniť „vesmírneho týždňa“ v rámci EXPO Dubaj. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • ESA, CNES and DLR Vás pozývajú na „2nd European Workshop on On-Board Data Processing (OBDP 2021) „ od 14. – do 17 júna.

  Program podujatia a registráciu nájdete na: