Rýchle správy

Rýchle správy

 • Bienálna správa SNK COSPAR za roky 2018-2019 je uverejnená na stránke

   

 • Agentúra SARIO úspešne pokračuje v podpore rozvoja slovenského vesmírneho sektora svojimi aktivitami, ktoré získavajú medzinárodnú pozornosť a ktorými preniká do európskych štruktúr. Agentúra SARIO  sa stala členom Slovak Aerospace Cluster, ktorý bol úspešne prijatý za člena SME4SPACE, európskej asociácie malých a stredných podnikov pôsobiacich vo vesmírnej oblasti so sídlom v Bruseli.

  Viac informácií nájdete na tomto linku.

 • V súvislosti s pandémiou koronavírusu vesmírne programy EÚ vyvinuli sériu iniciatív (napr. „Galileo for Green Lane app“) na zmiernenie dopadov súčasnej krízy a na poskytnutie podpory verejným orgánom členských štátov EÚ a ich občanom.

  Vesmírne technológie a aplikácie tak poskytujú efektívne riešenia aktuálnych výziev aj v súčasnej situácii.
  Prehľad týchto iniciatív je k dispozícii na: 

 • Európska vesmírna agentúra ESA v spolupráci s Ministerstvom inovácií Talianskej republiky a s podporou Talianskej vesmírnej agentúry (ASI) a ďalších krajín vyhlásila výzvu na financovanie aktivít ako reakciu na prepuknutie ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom: „Space in response to COVID-19 outbreak“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na:

 • Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Maltskou radou pre vedu a techniku (MCST) a Maltskou univerzitou organizujú v dňoch 27. až 30. apríla 2020 kurz pozorovania Zeme na Malte.

  Bezplatný kurz je určený výskumníkom, študentom, doktorandom a mladým odborníkom z Malty, Bulharska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy a Slovenska, ktorí sa technológii EO venujú vo svojej práci či výskume a radi by zlepšili svoje vedomosti v oblasti diaľkového pozorovania Zeme.

  Uzávierka registrácie je 15. marca 2020.

  Kurz pozorovania Zeme bol z dôvodu rozšírenia koronavírusu presunutý na zatiaľ bližšie neurčený termín.

  Prihlásiť sa na kurz je na nasledujúcom odkaze:

   

 • Dňa 28. januára 2020 sa v izraelskom Tel Avive konal 15. ročník konferencie vesmírnych techmológií – Ilan Ramon International Space Conference. Slovensko bolo zastúpené agentúrou SARIO, MŠVVaŠ SR, ÚPVII a viacerými firmami.

  Viac informácií na tomto odkaze.

   

   

 • Pre prípadných záujemcov dávame do pozornosti voľné pracovné miesto v agentúre GNSS (GSA):

  GSA/2019/410 –  Human Resources Assistant (CA FGIII) – Deadline 20/01/2020

  Viac informácií na tomto odkaze:

 • „Intellectual Structure of CORINE Land Cover Research Applications in Web of Science“ – štúdia hodnotí európske výskumné aktivity využívajúce údaje CORINE Land Cover (unifikované údaje o krajinnej pokrývke Európy generované interpretáciou satelitných snímok), ktoré boli publikované v príspevkoch (uverejnených v časopisoch evidovaných vo Web of Science – WOS) v rokoch 1985 – do 29. apríla 2019. Zo štúdie vyplýva veľmi pozitívne hodnotenie Slovenska, aj Slovenskej akadémie vied. Časopis Remote Sensing, v ktorom bola štúdia publikovaná, má impakt faktor (4,118). Viac informácii na:

 • Dňa 13.12.2019 sa uskutočnilo zasadanie Komisie pre vesmírne aktivity v SR v rozšírenom formáte, za účasti hlavných členov, zástupcov podnikateľskej komory a vedeckej rady, ako aj zástupcov univerzít, tretieho sektora, firiem a pozvaných hostí venujúcich sa vesmírnym aktivitám. Zámerom stretnutia bolo zdieľanie relevantných informácií o stave vesmírnych aktivít SR v rámci vesmírnej komunity a diskusia o nastavení ich ďalšieho smerovania v súlade s Koncepciou vesmírnych aktivít v SR, ktorá bola predložená na júnovom rokovaní Rady vlády SR pre VTI v tomto roku.

 • Spoločnosť insar.sk s.r.o. získala pre Slovensko historicky prvú výhru v prestížnej súťaži európskych “vesmírnych Oscarov” s názvom Copernicus Masters.