3IPK

3IPK
20. augusta 2019 MŠVVaŠ SR

 

Spoločnosť 3IPK organizuje dňa 24.09.2019 3IPK Blockchain and Industry Forum Bratislava, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o blockchain a jeho aplikáciách v priemysle.

Registrácia je možná na: