Corona space Galileo

Corona space Galileo
23. apríla 2020 MŠVVaM SR

V súvislosti s pandémiou koronavírusu vesmírne programy EÚ vyvinuli sériu iniciatív (napr. „Galileo for Green Lane app“) na zmiernenie dopadov súčasnej krízy a na poskytnutie podpory verejným orgánom členských štátov EÚ a ich občanom.

Vesmírne technológie a aplikácie tak poskytujú efektívne riešenia aktuálnych výziev aj v súčasnej situácii.
Prehľad týchto iniciatív je k dispozícii na: 

0 Comments

Leave a reply