11. mája 2021 MŠVVaŠ SR

Európsky dvor audítorov vydal 21.04.2021 „Osobitnú správu – Vesmírne programy EÚ Galileo a Copernicus: služby sa spustili, ale je potrebné viac posilniť ich využívanie“ hodnotiacu programy Galileo a Copernicus, ktorá je dostupná na stránke:

Tlačová správa k dokumentu: