1. augusta 2022 MŠVVaŠ SR

Cieľom štúdie Zero Debris Concurrent Design Facility Európskej vesmírnej agentúry (ESA) je definovať odporúčania pre uplatniteľnosť a implementáciu prístupu „Zero Debris“ v budúcich projektoch ESA, pochopiť súčasný stav techniky v Európe a navrhnúť stratégiu na dosiahnutie požadovanej technickej vyspelosti do roku 2030. Viac informácií o štúdii je možné nájsť na tomto odkaze.