27. októbra 2023 MŠVVaM SR

Podujatie zamerané na predstavenie súčasných a budúcich trendov Vesmírneho programu Únie „EU Space WEEK 2023“ sa uskutoční v dňoch 7.-9. novembra 2023 v Seville. Podujatie je určené pre podnikateľov, priemysel, investorov a všetkých užívateľov vesmírnych dát, služieb a technológií, ako aj širšiu komunitu záujemcov o vesmírne aktivity. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.