4ty-pecs-brifing

4ty-pecs-brifing
26. júla 2018 MŠVVaM SR

„Briefing“ k 4. výzve ESA PECS projektov je naplánované na 8. novembra 2018.