5. zasadanie komisie pre VA SR

5. zasadanie komisie pre VA SR
16. decembra 2019 MŠVVaM SR

Dňa 13.12.2019 sa uskutočnilo zasadanie Komisie pre vesmírne aktivity v SR v rozšírenom formáte, za účasti hlavných členov, zástupcov podnikateľskej komory a vedeckej rady, ako aj zástupcov univerzít, tretieho sektora, firiem a pozvaných hostí venujúcich sa vesmírnym aktivitám. Zámerom stretnutia bolo zdieľanie relevantných informácií o stave vesmírnych aktivít SR v rámci vesmírnej komunity a diskusia o nastavení ich ďalšieho smerovania v súlade s Koncepciou vesmírnych aktivít v SR, ktorá bola predložená na júnovom rokovaní Rady vlády SR pre VTI v tomto roku.

0 Comments

Leave a reply