60. výročie

60. výročie
15. apríla 2021 MŠVVaŠ SR

Rozhovor so slovenskými osobnosťami pri príležitosti “60. výročia prvého letu do vesmíru“ nájdete na: