Lisa Pathifinder launch

Lisa Pathifinder launch
3. decembra 2015 MŠVVaM SR

3. 12. 2015 | Európska vesmírna agentúra ESA sa úspešne vypustila do vesmíru sondu LISA – Pathfinder. Má za cieľ demoštrovať technológiu schopnú detekovať gravitačné vlny. Čítajte viac na stránkach projektu.