6th multi-stakeholder Forum OSN

6th multi-stakeholder Forum OSN
28. apríla 2021 MŠVVaM SR

Multi-stakeholder Forum OSN o vede, technike a inováciách pre ciele udržateľného rozvoja (SDG´s) sa uskutoční v dňoch 4.-5. mája 2021. Jedno z podujatí sa venuje vesmírnemu sektoru a jeho vplyvu na pokrízovú obnovu hospodárstva. Viac informácií nájdete na:

0 Comments

Leave a reply