AM Agreement

AM Agreement
22. marca 2022 MŠVVaM SR

Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Josef Aschbacher po zasadnutí Rady ESA v dňoch 16. a 17. marca v Paríži na tlačovej konferencii 17.03.2022 oznámil, že Rada ESA súhlasila s pridružením Slovenskej republiky do ESA a ziskom pridruženého členstva SR (Associate Membership) v agentúre. Momentálne je naplánovaný proces vnútroštátneho schvaľovania návrhu Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou. Po jej ratifikácii prezidentkou SR sa Slovensko stane pridruženým členom ESA.