brokerage podujatie v oblasti pozorovania Zeme

brokerage podujatie v oblasti pozorovania Zeme
24. novembra 2021 MŠVVaM SR

Brokerage podujatie v oblasti pozorovania Zeme, organizované styčnými kanceláriami štátov V4 pre výskum a vývoj v Bruseli, sa uskutoční 13. decembra 2021 v čase od 14.00 do 16.30 hod. Viac informácií sa nachádza na tomto odkaze.

0 Comments

Leave a reply