CASSINI Matchmaking

CASSINI Matchmaking
21. apríla 2022 MŠVVaM SR

Do 16. mája 2022 majú startupy, scale-upy a MSP spojené s vesmírnym sektorom možnosť zapojiť sa do prvej výzvy CASSINI Matchmaking. Cieľom tejto iniciatívy je ponúknuť spomínaným spoločnostiam podporu pri príprave matchmakingových podujatí s korporáciami a investormi za účelom zlepšenia ich schopnosti získať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá. Webinár k tejto výzve sa uskutoční 29.04.2022.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.