COSPAR správa

COSPAR správa
26. mája 2020 MŠVVaŠ SR

Bienálna správa SNK COSPAR za roky 2018-2019 je uverejnená na stránke