EDA

EDA
29. septembra 2021 MŠVVaŠ SR

Odborníci, ktorí majú záujem o platené hodnotenie predložených návrhov EDF, sa môžu zaregistrovať do konca októbra 2021 na nasledovnom linku: