EO course

EO course
19. februára 2020 MŠVVaM SR

Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Maltskou radou pre vedu a techniku (MCST) a Maltskou univerzitou organizujú v dňoch 27. až 30. apríla 2020 kurz pozorovania Zeme na Malte.

Bezplatný kurz je určený výskumníkom, študentom, doktorandom a mladým odborníkom z Malty, Bulharska, Chorvátska, Cypru, Lotyšska, Litvy a Slovenska, ktorí sa technológii EO venujú vo svojej práci či výskume a radi by zlepšili svoje vedomosti v oblasti diaľkového pozorovania Zeme.

Uzávierka registrácie je 15. marca 2020.

Kurz pozorovania Zeme bol z dôvodu rozšírenia koronavírusu presunutý na zatiaľ bližšie neurčený termín.

Prihlásiť sa na kurz je na nasledujúcom odkaze:

 

0 Comments

Leave a reply