ESA DAY in Slovakia

ESA DAY in Slovakia
7. marca 2023 MŠVVaŠ SR

Dňa 16.03.2023 sa v  Congress Hotel Centrum Košice uskutoční za účasti predstaviteľov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) konferencia „Deň ESA na Slovensku“ pri príležitosti zvyšovania povedomia o pridruženom členstve Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre. Podujatie je  organizované pod záštitou a účasťou ministra ŠVVaŠ SR Slovenskou vesmírnou kanceláriou v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) v rámci Fóra inžinierov a technikov Slovenska FITS2023. Program ESA deň na Slovensku    

Registrácia na podujatie.