esnc-2017

esnc-2017
30. apríla 2017 MŠVVaM SR

European Space Navigation Competition je európska súťaž zameraná na hľadanie zaujímavých aplikácií využívajúcich družicovú navigáciu, najmä európsky družicový navigačný systém Galileo začal svoj už v poradí 14. ročník. Súťažiaci sa budú môcť uchádzať o zaujímavé ceny v 20. súťažných kategóriách o celkovej hodnote 1 milión EUR. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

0 Comments

Leave a reply