ESPI

ESPI
14. mája 2021 MŠVVaŠ SR

ESPI publikácia každoročne mapuje aktuálne trendy v súvislosti s európskymi vesmírnymi start-upmi a investíciami do nich. Viac informácii nájdete na: