Experiment

Experiment
13. apríla 2022 MŠVVaŠ SR

Zástupca Slovenskej vesmírnej kancelárie bol hosťom relácie Experiment „Slovensko bližšie k vesmíru“ dňa 11.04.2022 venovanej budúcemu pridruženému členstvu SR v ESA. Odvysielanú reláciu si môžete pozrieť na tomto odkaze.