Fundamental Elements

Fundamental Elements
1. augusta 2022 MŠVVaŠ SR

Nová výzva Fundamental Elements, ktorú zastrešuje Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) je otvorená do 15. septembra 2022. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.