GNSS Market Report

GNSS Market Report
22. augusta 2022 MŠVVaŠ SR

Za účelom oceniť a naplno využiť výhody vesmírnych technológií zostavili odborníci EUSPA  EO & GNSS Market Report. Správa poskytuje analytické informácie o dynamických trhoch s GNSS a EO a je dokonalým sprievodcom, ktorý ponúka skvelý prehľad o trendoch na trhu, ako aj o prognózach do budúcnosti. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.