GSA súťaž Galileo

GSA súťaž Galileo
18. septembra 2020 MŠVVaM SR

Súťaž MyGalileoSolution

Európska agentúra pre Globálny satelitný polohový systém (GSA) zahájila súťaž MyGalileoSolution pre európskych inovátorov a podnikateľov, ktorí prídu s nápadmi na využitie navigačného systému Galileo v lokalizačných službách, ako sú napríklad aplikácie pre inteligentné telefóny, prenosnú elektroniku, aplikácie pre správu majetku, trasovanie či robotiku.

#MyGalileoSolution je zatiaľ najväčšou súťažou organizovanou GSA a ponúkne ceny vo výške až 1,5 milióna EUR.

Termín pre odovzdanie prihlášok do prvého kola je 30. septembra 2020. Kandidáti postupujúci do druhého kola budú vyhlásení 31. októbra 2020. Prihlášky do druhého kola sa podávajú do 30. novembra 2020.

Všetky ďalšie informácie, novinky aj podrobnosti nájdete na stránke Európskej komisie a na stránke GSA.

0 Comments

Leave a reply