H2020

H2020
11. júna 2019 MŠVVaM SR

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky dáva do pozornosti všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem a cieľ podávať projektový návrh v rámci programu Horizont 2020, že od 1.6.2019 je dostupná tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty. Viac informácií: