H2020 vesmír

H2020 vesmír
8. júla 2019 MŠVVaM SR

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 (výzvy na rok 2020) bola prijatá 2. júla 2019 vrátane pracovného programu Horizont 2020 v oblasti vesmírnych aktivít, ktorý teraz obsahuje niekoľko nových a doplnených tém. Viac info na: