IAU Symposium

IAU Symposium
9. augusta 2023 MŠVVaŠ SR

V dňoch 2. až 6. októbra 2023 sa na ostrove La Palma (Kanárske ostrovy, Španielsko) uskutoční sympózium Medzinárodnej astronomickej únie IAU Symposium 385 „Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward“ zamerané na astronómiu a satelitné konštelácie a ich ďalšie smerovanie. Podujatie bude hybridné. Registrácia fyzickej účasti je možná do 15. augusta 2023.