IAU V4

IAU V4
11. apríla 2023 MŠVVaM SR

Medzinárodná astronomická únia (IAU) prostredníctvom grantovej schémy Vyšehradského fondu „International Visegrad Fund Mobility Awards“ ponúka možnosť realizovať odborné stáže bakalárskych a magisterských študentov z krajín zoskupenia „Vyšehradskej štvorky“ (V4) na partnerských univerzitách a inštitúciách v ďalších krajinách V4. Stáže sú plánované na obdobie 3 mesiacov v 2 turnusoch počas letných mesiacov v rokoch 2023 a 2024. Študenti sa môžu hlásiť na vypísané odborné projekty podľa svojich preferencií a úspešní uchádzači tak môžu získať štipendium v hodnote 5000 eur na pokrytie nákladov spojených s realizáciou ich mobility.

Zoznam projektov nájdete tu. Viac o výzve môžete nájsť na tomto odkaze. Uzávierka aktuálnej výzvy na rok 2023 je 23. apríla 2023.

0 Comments

Leave a reply