Informačný deň Horizont Európa

Informačný deň Horizont Európa
12. novembra 2021 MŠVVaM SR

Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) organizuje online podujatie „Informačný deň pre oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír“ ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2021 od 9:00 do 11:00. V prípade záujmu o účasť na podujatí je potrebné sa registrovať do 19.11.2021 do 12:00 na tomto odkaze.