Murgaš

Murgaš
20. apríla 2021 MŠVVaM SR

Programu « Murgaš » umožňuje získať financie na pokrytie cestovných a pobytových nákladov francúzskych vedeckých pracovníkov na Slovensku v druhom polroku 2021. Ak by ste chceli nadviazať spoluprácu, alebo  už spolupracujete s francúzskymi partnermi, pošlite im tento link: