On Board Data processing

On Board Data processing
23. marca 2021 MŠVVaŠ SR

ESA, CNES and DLR Vás pozývajú na 2. európsky workshop k On-Board data procesingu (OBDP 2021), ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-17. júna 2021. Viac informácií na OBDP 2021 (eventsair.com) a registrácia na OBDP 2021 – Registration (eventsair.com).