OSN OOSA

OSN OOSA
3. októbra 2019 MŠVVaM SR

Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (OOSA) otvoril prvý cyklus možnosti prihlásiť sa do projektu UN/ESA „Fellowship Programme on the LDC HyperGES“. Viac informácií nájdete na: