OTVORENÁ SÚŤAŽ EPSO

OTVORENÁ SÚŤAŽ EPSO
29. júna 2022 MŠVVaM SR

OTVORENÁ SÚŤAŽ –  Defence industry (field 1) and Space (field 2) v rámci „EPSO“, viac info na :

0 Comments

Leave a reply