podpis pecs charter

podpis pecs charter
4. februára 2016 MŠVVaM SR

04. 02. 2016 | Generálny riaditeľ ESA prof. Johann-Dietrich Wörner dnes za prítomnosti slovenského veľvyslanca SR v Paríži slávnostne podpísal tzv. slovenskú Chartu PECS, na základe ktorej sa v SR môžu začať financovať prvé PECS projekty v oblasti výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií.

0 Comments

Leave a reply