Popularizácia JF

Popularizácia JF
22. marca 2022 MŠVVaŠ SR

Popularizačný príspevok k satelitnému výskumu Zeme so zameraním na poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu môžete nájsť na tomto odkaze.