Pozvánka OP Slovensko

Pozvánka OP Slovensko
27. júna 2023 MŠVVaM SR

Pozvánka na neformálne stretnutie k OP Slovensko – výzva „od myšlienky k produktu“

Dňa 29. júna 2023 sa od 10:00 uskutoční neformálne online pracovné stretnutie so zástupcami Sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ  SR na tému „Podpora priemyselnej základne SR v súlade s RIS3 a to prepájaním výskumných inštitúcií a vesmírneho priemyslu aj v rozvíjajúcich sa oblastiach v SR v zmysle princípu: od myšlienky k produktu “. Cieľom stretnutia je prediskutovať potreby žiadateľov pri príprave návrhu výzvy v rámci OP Slovensko a nastavenie jej parametrov. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese anna.jurikova@minedu.sk alebo tel. čísle: 02/59374730.