rein eu 2016

rein eu 2016
13. októbra 2016 MŠVVaM SR

Možnosť stretnúť sa so zástupcami ESA v Bratislave bude počas konferencie Re-Industrialisation of the EU 2016 organizovanej v dňoch 26.-28.októbra 2016 v rámci SK PRES. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.reineu2016.eu/.