SARIO 2 Space Tech Day

SARIO 2 Space Tech Day
23. septembra 2020 MŠVVaŠ SR

V dňoch 10-11. septembra 2020 agentúra SARIO zorganizovala úspešné online podujatie zamerané na vesmírny a letecký sektor, na ktorom vystúpili predstavitelia významných inštitúcií a spoločností, ako aj svetové mená z daných sektorov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov, čo preukazuje rastúci záujem slovenských spoločností o tento sektor. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.