SAV- Remote sensing štúdia

SAV- Remote sensing štúdia
16. decembra 2019 MŠVVaM SR

„Intellectual Structure of CORINE Land Cover Research Applications in Web of Science“ – štúdia hodnotí európske výskumné aktivity využívajúce údaje CORINE Land Cover (unifikované údaje o krajinnej pokrývke Európy generované interpretáciou satelitných snímok), ktoré boli publikované v príspevkoch (uverejnených v časopisoch evidovaných vo Web of Science – WOS) v rokoch 1985 – do 29. apríla 2019. Zo štúdie vyplýva veľmi pozitívne hodnotenie Slovenska, aj Slovenskej akadémie vied. Časopis Remote Sensing, v ktorom bola štúdia publikovaná, má impakt faktor (4,118). Viac informácii na:

0 Comments

Leave a reply