Sentinel výzva

Sentinel výzva
4. marca 2024 MŠVVaM SR

Pre záujemcov dávame do pozornosti výzvu ESA ohľadom spracovania Sentinel dát, ktorú môžete nájsť na ESA Star na tomto odkaze.

Na nasledujúcom odkaze sú k dispozícii podrobnejšie informácie o predmetnej výzve. Uzávierka je 26.03.2024.