Slovak Space Day

Slovak Space Day
22. februára 2017 MŠVVaŠ SR

11. mája 2017 sa uskutoční Slovak Space Day v Bratislave za účasti zástupcov ESA a priemyslu.