Snímkovanie Zeme – popularizačný príspevok

Snímkovanie Zeme – popularizačný príspevok
28. decembra 2021 MŠVVaM SR

Zaujímavý článok o histórii a vývoji snímkovania Zeme si môžete prečítať na tomto odkaze.