Space CZ day

Space CZ day
15. októbra 2021 MŠVVaŠ SR

„Central Europe Space Industry Day & Brokerage“ sa koná v Brne , 11 Novembra 2021

Registrácia :