Space2Business

Space2Business
27. októbra 2022 MŠVVaŠ SR

V dňoch 28. a 29. novembra 2022 sa v Prahe koná významné podujatie Space2Business. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze.