Spacecluster

Spacecluster
21. mája 2020 MŠVVaM SR

Agentúra SARIO úspešne pokračuje v podpore rozvoja slovenského vesmírneho sektora svojimi aktivitami, ktoré získavajú medzinárodnú pozornosť a ktorými preniká do európskych štruktúr. Agentúra SARIO  sa stala členom Slovak Aerospace Cluster, ktorý bol úspešne prijatý za člena SME4SPACE, európskej asociácie malých a stredných podnikov pôsobiacich vo vesmírnej oblasti so sídlom v Bruseli.

Viac informácií nájdete na tomto linku.

0 Comments

Leave a reply