stretnutie komisie pre KA

stretnutie komisie pre KA
4. apríla 2017 MŠVVaŠ SR

Dňa 4. apríla 2017 sa koná na MŠVVaŠ SR  zasadnutie Komisie pre kozmické aktivity v SR  za účasti zástupcov poradných orgánov – vedeckej rady a podnikateľskej komory.