Stretnutie kozmonautov v Maďarsku

Stretnutie kozmonautov v Maďarsku
5. novembra 2021 MŠVVaŠ SR

Stretnutia desiatok kozmonautov/astronautov v Maďarsku sa zúčastnil aj generál Ivan Bella. Viac info na: