Súťaž ESA, krátke filmy pre ECS

Súťaž ESA, krátke filmy pre ECS
12. marca 2021 MŠVVaM SR

Záujemcovia o účasť v ESA súťaži k napísaniu scenára krátkeho filmu o európskom vesmírnom prieskume – viac informácii nájdete na:

0 Comments

Leave a reply