Thales

Thales
2. júla 2019 MŠVVaM SR

Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach TECHNICOM uskutočnilo podujatie “seminár-workshop-matchmaking” charakteru s názvom Slovak Space Tech Day za účasti zástupcov medzinárodnej korporácie Thales Alenia so sídlom v Paríži. Viac info

0 Comments

Leave a reply